Datum
zaterdag 30 oktober 2021
Tijd
08:00 tot 11:00
Prijs
 125
Instructeur
Anton Pronk
De Cursus:

Werk uitvoeren langs de weg is niet zonder gevaren en daarom bieden wij de cursus Veilig werken langs de weg aan. De werkplek, op veelal drukke wegen, is risicovol voor de beheerders en weggebruikers. Het werken langs de weg vraagt om gedegen kennis en vaardigheden over veiligheidsvoorschriften, afzettingen en bebording.In het kader van de ARBO-wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord werken langs en op wegen. Naast controle en toezicht op het werk is een gedegen, liefst schriftelijke, instructie minimaal noodzakelijk. De cursus veilig werken langs de weg is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die regelmatig langs of op de weg werken of werkzaamheden coördineren. De opleiding is verplicht gesteld voor al het Bouw CAO-personeel in de aannemerij dat aan de weg werkt en dat niet zelf de afzettingen plaatst. Sinds 1 januari 2001 dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van dit certificaat. 

Inhoud:

  • Omgaan met risico’s bij werken langs of op de weg
  • Veiligheidsaspecten
  • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
  • Plaatsen en verwijderen van bebording en afzettingen in diverse situaties
  • Rijdende afzettingen

Onze ervaren instructeurs